Xác nhận quyền sở hữu video của bạn-YouTube Trợ giúp

Xác nhận quyền sở hữu video của bạn-YouTube Trợ giúp

Bạn đang xem: Xác nhận quyền sở hữu video của bạn-YouTube Trợ giúp

Xác nhận quyền sở hữu video của bạn

Những tính năng mô tả trong bài viết này chỉ dành cho đối tác sử dụng hệ thống so khớp

Content ID

của YouTube.

Để xác nhận quyền sở hữu video đã tải lên trước đó, hãy làm như sau:

 1. Trong phần

  Video

  , hãy nhấp vào video bạn muốn xác nhận quyền sở hữu.

 2. Chuyển sang tab Quản lý quyền
 3. Đặt chính sách tải lên mà bạn muốn liên kết với video này.
  • Bạn có thể thấy ít chính sách có sẵn hơn trong tab chính sách Tải lên vì các chính sách có tiêu chí tự động xác nhận không thể áp dụng đối với video do chính bạn tải lên. 
 4. Nhấp vào Lưu thay đổi.
 Lưu ý: Bạn sẽ cần sử dụng Creator Studio phiên bản cũ để xác nhận quyền sở hữu hàng loạt.

Hướng dẫn dành cho Creator Studio phiên bản cũ

 1. Trong

  Trình quản lý video

  , hãy nhấp vào biểu tượng Xác nhận quyền sở hữu video của bạn-YouTube Trợ giúp bên cạnh video bạn muốn xác nhận quyền sở hữu.

 2. Đặt chính sách sử dụng mà bạn muốn liên kết với video này.
 3. Nhấp vào hộp kiểm Chính sách sử dụng và chọn chính sách từ danh sách thả xuống. Danh sách hiển thị các chính sách hiện có trong tài khoản của bạn với chính sách sử dụng mặc định được chọn (hoặc Theo dõi ở tất cả các quốc gia nếu bạn không có chính sách sử dụng mặc định). Chọn một chính sách khác để ghi đè chính sách mặc định.
 4. Nhấp vào Lưu thay đổi.

Nếu chính sách được liên kết với video đã xác nhận quyền sở hữu của bạn là Kiếm tiền ở tất cả các quốc gia, bạn có thể xác nhận quyền sở hữu và kiếm tiền từ nhiều video cùng lúc, bằng cách như sau: 

 1. Trong

  Trình quản lý video

  , nhấp vào hộp kiểm bên cạnh video bạn muốn kiếm tiền.

 2. Bạn có thể chọn cả video đã xác nhận quyền sở hữu và video chưa xác nhận quyền sở hữu. Đối với video đã xác nhận quyền sở hữu trước đây, tác vụ này sẽ cập nhật chính sách sử dụng mà không ảnh hưởng đến chính sách đối sánh hoặc thông tin về quyền sở hữu nội dung.
 3. Từ Trình đơn thao tác, hãy chọn Kiếm tiền.
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Chuyên mục: Hỏi đáp

admin