Bật hoặc tắt Tường lửa của Bộ bảo vệ Microsoft

Điều quan trọng là bạn phải có tường lửaBộ bảo vệ Microsoft, ngay cả khi bạn đã có tường lửa khác. Tường lửa của Bộ bảo vệ Windows giúp bảo vệ bạn khỏi bị truy nhập trái phép.

Để bật hoặc tắt tường lửa Bộ bảo vệ Microsoft:

  1. Chọn nút bắt đầu > thiết đặt > Cập Nhật & bảo mật > bảo mật Windows và sau đó tường lửa & bảo vệ mạng.  

    Mở thiết đặt bảo mật của Windows

  2. Chọn cấu hình mạng.

  3. Bên dưới Bộ bảo vệ Microsoft tường lửa, hãy chuyển thiết đặt thành bật. Nếu thiết bị của bạn kết nối mạng, cài đặt chính sách mạng có thể ngăn không cho bạn hoàn tất các bước này. Để biết thêm thông tin, hãy liên hệ người quản trị của bạn.

  4. Để tắt tính năng này, hãy chuyển đổi thiết đặt thành Tắt. Tắt Bộ bảo vệ Microsoft tường lửa có thể làm cho thiết bị của bạn (và mạng, nếu bạn có một) dễ bị truy nhập trái phép. Nếu một ứng dụng bạn cần sử dụng bị chặn, bạn có thể cho phép ứng dụng đó vượt qua tường lửa, thay vì tắt tường lửa.

Lưu ý: Nếu bạn gặp lỗi hoặc nếu thiết đặt sẽ không bật, bạn có thể

dùng trình

khắc phục sự cố, rồi thử lại.

Tường lửa là gì?

Chuyên mục: Hỏi đáp

admin