Hỏi đáp

THỜI KỲ SAU RỐT – Dr KUH – G.U (Ph.3 – KHẢI HUYỀN) TĨNH NGUYỆN 17.08.21' – LIÊN ĐOÀN TRUYỀN GIÁO PÂLIÊN ĐOÀN TRUYỀN GIÁO PHÚC ÂM / Mục sư LÊ MINH ĐỨC (INTER EVANGELISTIC MOVEMENT) : 29 PHAN BÁ PHIẾN (A.20 – K.300 CỘNG HÒA), PHƯỜNG 12, QUẬN TÂN BÌNH, SÀI GÒN – VIỆT NAM.
Email : liendoantruyengiaophucam@gmail.com / rev.ducle@gmail.com
Tel: Mục sư LÊ MINH ĐỨC : 090 925 1970; Mục sư DƯƠNG THỊ THẢO : 090 952 1253; Mục sư NGUYỄN VĂN MINH : 090 987 4243 và Mục sư K’ KEM : 098 931 2514.

1. NHỮNG BÀI HỌC KINH THÁNH

2. Bài Học KT Mục sư Lê Minh Đức

3. Loạt bài giảng Mục sư Lê Minh Đức

4. Loạt bài giảng các Mục sư LĐTGPÂ

5. LOẠT BÀI GIẢNG DẠY CỦA GIÁO SĨ

6. TOÀN CẢNH SINH HOẠT CỦA CÁC GIÁO HẠT

7. NHỮNG BÀI GIẢNG & BÀI HỌC KT PHỔ BIẾN NHẤT.

Related Articles

Back to top button