The Verkkars – EZ4ENCE (kannatusvideo)


SIT MENNÄÄ!!

Spotify:

Ohjaus: Santeri Rosenvall
Kuvaus: Santeri Rosenvall & Aaro Nygård
Leikkaus: Santeri Rosenvall & Aaro Nygård
Tuotantoyhtiö: Rapa Media

Song written and produced by:
The Verkkars, RSE Fun Lubi

Featuring:
MADS

Thanks to:
Rapamedia, BRP Finland Oy, ENCE, Joona “natu” Leppänen

View: The Verkkars – EZ4ENCE (kannatusvideo)

View more Video: https://blogema.org/category/video/

admin

28 bình luận trong “The Verkkars – EZ4ENCE (kannatusvideo)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.