Hỏi đáp

Rút tiền không ra nhưng tài khoản vẫn bị trừ phải làm sao?Nội dung video:
1 Nguyên nhân rút tiền không ra nhưng tài khoản vẫn bị trừ tiền
1.1 Hệ thống cây ATM bị lỗi
1.2 Xử lý nhiều giao dịch cùng một lúc
1.3 Lỗi hệ thống ngân hàng
2 Rút tiền không ra nhưng tài khoản bị trừ phải làm sao?
2.1 Cây ATM cùng hệ thống ngân hàng
2.2 Cây rút tiền khác hệ thống ngân hàng
3 Một số lưu ý tránh gặp sự cố cây ATM không nhả tiền

Related Articles

Back to top button