Tin tức

REACTION MỘT NÉN NHANG SS3 Tập 2 | Khán Giả, Chị Cano, Quốc Khánh, Trà Ngọc, Duy Khiêm Ngố, Vy VânREACTION MỘT NÉN NHANG SS3 Tập 2 | Khán Giả, Chị Cano, Quốc Khánh, Trà Ngọc, Duy Khiêm Ngố, Vy Vân…
Tập 2 – NGƯỜI KHUẤT MẶT:

#HuynhLap #MotNenNhangSS3 #NguoiKhuatMat #TinhLam
————————————————————————————————————
Xin cảm ơn vòng đá phong thủy Tinh Lâm đã tài trợ cho chương trình
www.tinhlamjw.com
Hotline: 1900 292917
F.b: facebook.com/tinhlamjw
I.G: instagram.com/TinhLamJW/
Đăng ký kênh để xem nhiều video mới tại :
Theo dõi Huỳnh Lập trên :
►Facebook:
► Full Playlist Huỳnh Lập :
►Email book show: bookshowhuynhlap17@gmail.com hoặc hongtu1704@gmail.com

Related Articles

31 Comments

  1. Em coi ba lần luôn.
    Lần1:coi của anh Huỳnh Lập
    Lần2:coi của sheep súp bờ
    Lần3:coi của REACTION của anh Huỳnh Lập.sợ té đái

  2. Ủa sợ chỗ nào mọi người nhìn vốn như chuyện cười k luôn á 😐😐

Back to top button