Hỏi đáp

Project Development with TIA Portal Workshop (Part 1) – TIA Selection ToolVideo được ghi lại buổi hội thảo trực tuyến cho kỹ sư dự án trong việc bốc tách thiết bị, phần cứng, phần mềm (phần 1):
– TIA Selection Tool
– CAx Data
– PLC – SCADA

Chuyển thông tin cấu hình từ TIA Selection Tool sang TIA Portal
Link document:

Related Articles

2 Comments

Back to top button