Làm thế nào để bật và tắt tường lửa trong CentOS 7 – Tăng Dương Triều

Làm thế nào để bật và tắt tường lửa trong CentOS 7 – Tăng Dương Triều
Làm thế nào để bật và tắt tường lửa trong CentOS 7 – Tăng Dương Triều

Bạn đang xem: Làm thế nào để bật và tắt tường lửa trong CentOS 7 – Tăng Dương Triều

Làm thế nào để bật và tắt tường lửa trong CentOS 7

Khi cần setup csf hoặc một số mod khác có yêu cầu Start and Enable – Stop and Disable Firewalld.

firewallfirewall

Sau đây là một số lệnh cơ bản.

Enable Firewalld

systemctl enable firewalld

Start Firewalld

systemctl start firewalld

Check the Status of Firewalld

systemctl status firewalld

Disable Firewalld

systemctl disable firewalld

Stop Firewalld

systemctl stop firewalld

Check the Status of Firewalld

systemctl status firewalld

 

Posted on

01/10/201509/07/2019

Dương Triều

Categories

Security

Chuyên mục: Hỏi đáp

admin