Ultimate magazine theme for WordPress.

[KHAI MẠC Tuần Lễ VĂN HÓA THỂ THAO Tỉnh 2019] TỰ HÀO TÔI YÊU VIỆT NAM | Biên Đạo THƯỜNG DUY

0


[KHAI MẠC Tuần Lễ VĂN HÓA THỂ THAO Tỉnh 2019]
TỰ HÀO TÔI YÊU VIỆT NAM | Biên Đạo THƯỜNG DUY

| LINK Facebook |

[Chủ Nhiệm THƯỜNG DUY 0359.049927]

[GROUP: CLB Bước Nhảy Sinh Viên – Vũ Đoàn D BLACK HUẾ]

| NHẬN Show TIỆC CƯỚI – EVENT – PHỤ HỌA – QUẢNG CÁO
| BIÊN ĐẠO MÚA – NHẢY HIỆN ĐẠI [tập văn nghệ]
| ĐÀO TẠO DANCER – VŨ CÔNG Chuyên Nghiệp
| Cho Thuê: ĐỒNG PHỤC NHẢY HIỆN ĐẠI – MÚA [văn nghệ]
| Làm Nhạc – Ghi Đĩa – Biên Tập Video và Thiết kế album Ảnh


Source: https://blogema.org
Read more all post Sports : https://blogema.org/sport/

Leave A Reply

Your email address will not be published.