Hướng dẫn bỏ chặn tường lửa – Help AMIS

Hướng dẫn bỏ chặn tường lửa – Help AMIS

Hướng dẫn bỏ chặn tường lửa

Bỏ chặn tường lửa bằng cách tắt Firewall trên máy chủ. Lần lượt thực hiện theo các bước sau:
1. Vào StartControl Panel.
2. Chọn All Control Panel Items.

Hướng dẫn bỏ chặn tường lửa – Help AMIS

3. Chọn mục Windows Firewall.


4. Lần lượt tích chọn Turn off Windows Firewall ở tất cả các mục trên màn hình.
5. Nhấn OK.

Cập nhật 21/12/2019

Bạn đang xem: Hướng dẫn bỏ chặn tường lửa – Help AMIS

Bạn có thấy bài viết này hữu ích?

Bài viết liên quan

  • Lỗi không kết nối được đến máy chủ ký số (khi ký số trên hóa đơn)

  • Lỗi không kết nối được đến máy chủ ký số (khi thiết lập ký số trên máy trạm)

  • Thiết lập máy chủ ký số

  • Cài đặt công cụ thiết lập máy chủ ký số

  • Tôi đã lập hóa đơn và gửi cho khách hàng, đã kê khai thuế trong kỳ trước nhưng bị sai thông tin thì tôi phải làm thế nào?

  • Tôi đã lập hóa đơn và gửi cho khách hàng, chưa kê khai thuế trong kỳ nhưng phát hiện sai thông tin thì tôi phải làm thế nào?

Chuyên mục: Hỏi đáp

admin