Ultimate magazine theme for WordPress.

HI-TECH VS CHAOPHRAYA THUNDERS

012:00 HI-TECH VS CHAOPHRAYA THUNDERS
THAILAND BASKETBALL LEAGUE 2020
ติดตามชมได้ทาง Facebook Live : Thailand Basketball League
Youtube Live : TBLTHAILAND CHANNAL
***เนื่องจากเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ทางผู้จัดจึงปฏิบัติตามมาตราการการผ่อนปรนกิจกการและกิจกรรมด้านการกีฬา เพื่อป้องกันการระบาดและความปลอดภัยในสุขภาพของเหล่านักกีฬาและเจ้าหน้าที่การแข่งขันดังกล่าว ทางผู้จัดจึงไม่เปิดให้ประชาชนทั่วไปเข้าชมเกมการแข่งขัน ณ สนามการแข่งขัน ต้องขออภัยแฟนๆ ทุกท่านในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ด้วยครับ
#TBL #TBL2020 #ThailandBasketballLeague
#สมาคมกีฬาบาสเกตบอลอาชีพไทย #TBA


Source: https://blogema.org
Read more all post Basketball : https://blogema.org/basketball/

Leave A Reply

Your email address will not be published.