Hỏi đáp

Bài 26: Hỏi Giá Cả Bằng Tiếng Anh. Đơn Vị Tiền Tệ



Bài này bạn sẽ được học về cách hỏi và trả lời về giá cả bằng tiếng Anh, và học về đơn vị tiền tệ cơ bản của Anh và Mỹ, Cùng với một số câu thành ngữ trong tiếng Anh.
====================
* Fanfage:
====================
* Facebook:
====================
* Nhóm Chat:
====================
* Email: huythuong.kttc@gmail.com
====================
Thanks !

Related Articles

Back to top button