Hỏi đáp

ALITA/HƯỚNG DẪN THÊM MẠNG BINANCE SMART CHAIN TRÊN VÍ METAMASK ĐỂ SWAP ALITA/winstran♦️ Hướng Dẫn THÊM Mạng Binance Smart Chain (BEP20) VÀO Ví MetaMask.

♦️ Guide to add Binance Smart Chain Network (BSC MainNet) to MetaMask Wallet.

♦️ Bạn copy nội dung dưới đây: 👇

– Network Name: BSC MainNet

– New RPC URL:

– ChainID: 56

– Symbol: BNB

– Block Explorer URL:

#MetaMask #BinanceSmartChain #BSCmainNet #BEP20

VÍ ALITA: 0x557233E794d1a5FbCc6D26dca49147379ea5073c

VÍ USDT-BEP20: 0x55d398326f99059ff775485246999027b3197955
———
Link đăng ký tài khoản nhận 1000$: ~
Link facebook :

~ Tham gia nhóm :
~ Zalo/ Telegram/ Sms/ Call:0339506837

#BinaryOption​​ #Wefinex​​ #kiemtienonline​​ #sevenup​​ #BO​ #wintrieudo​
#TPgroup #BITONO #raidenbo #chuyêngia #đọclệnh #binanex #deniex #remitex

Related Articles

Back to top button