Hỏi đáp

18-08-2021 Room Phap Cu Kinh Thứ Tư.ĐĐ Minh Mẫn giảng Pháp Cú Kinh Số 081Phap Cu Kinh Thứ Tư Aug 18-2021.ĐĐ Minh Mẫn giảng từ vựng, ý nghĩa & duyên sự Pháp Cú Kinh Số 081—*—*-*–Đức Thế Tôn khi Ngài an ngự tại : Jetavana (Kỳ Viên ) , đề cập đến : Bhaddiya ( Bạt Đà-lùn) _Ngài thuyết lên kệ ngôn này._*_ ( Paṇḍita Vagga-Phẩm Hiền Trí )_((**))_

*081. Selo yathā ekagghano // Vātena na samīrati // Evaṃ nindāpasaṃsàsu // Na samiñjanti paṇḍità_*_

*081. Như đá tảng kiên cố // Không gió nào lay động // Cũng vậy, giữa khen chê // Người trí không giao động. (HT-TMC)

*081. Ví như tảng đá kiên trì // Gió cuồng tám hướng dễ gì chuyển lay // Tiếng đời chê dở, khen hay // Không làm chao động, đôi mày trí nhân. ( Tâm Cao)

*081. Cũng vậy các bậc trí không bị giao động, chao động giữa những lời khen chê

1. Selo yathā ekagghano
Selo — sela = tảng đá
yathā = ví như
ekagghano = 1 khối đá, 1 đống cứng rắn, kiên cố

2. Vātena na samīrati
Vātena – Vāta = gió
na = không
samīrati = bị thổi, lay động

3. Evaṃ nindāpasaṃsàsu
Evaṃ = cũng vậy, giống vậy
nindāpasaṃsāsu — nindā (sự chê bai) + pasaṃsā (sự khen ngợi) = giữa sự khen và chê

4. Na samiñjanti paṇḍità
Na = không
samiñjanti = bị cử động, bị dời đi, giao động,Giống như 1 khối đá bị thổi qua gió
paṇḍitā = các bậc thiện trí

Related Articles

Back to top button