1 inch bằng bao nhiêu cm?

1 inch bằng bao nhiêu cm?

Bạn đang xem: 1 inch bằng bao nhiêu cm?

1 inch bằng bao nhiêu cm?

Đào Thanh Tùng Ngày đăng : 22:35:40 25-09-2019

1 inch bằng bao nhiêu cm?

1 inch bằng bao nhiêu cm?
    Theo là hệ thống đo lường của Mỹ và Vương Quốc Anh:
 

USA (đỏ = đơn vị thông dụng) SI đơn vị mét
Đơn vị đo chiều dài
1 inch (in, kí hiệu ) = 1 in; 1” = 2,54 cm
1 milli inch (mill) = 0,001 in = 0,0254 cm
foot (ft, kí hiệu  ) = 12 in = 0,3048 m
1 yard (yd) = 3 ft = 0,9144 m
almost 1 m
1 fathom = 2 yd 1) = 1,8288 m
1 rod = 5,5 yd 1) = 5,0292 m
1 chain = 4 rod 1) = 20,1168 m
1 furlong = 10 chain 1) = 201,168 m
1 dặm = 80 furlong = 1609,344 m
1 hải lý =   = 1852 m

Kết luận: 1 inch = 2.54cm
Nguồn: Internet
Bài viết liên quan:

1/Hệ Thống Tất Cả Đơn Vị Đo Lường Chiều Dài Quốc Tế

http://fujihatsu.com/he-thong-tat-ca-don-vi-do-luong-chieu-dai-quoc-te-1-2-186725.html

2/  Đơn Vị Đo Lường Là Gì? Đơn Vị Đo Khối Lượng Gồm Những Loại Nào?

Http://Fujihatsu.Com/Don-Vi-Do-Luong-La-Gi-Don-Vi-Do-Khoi-Luong-Gom-Nhung-Loai-Nao-1-2-186599.Html


 
 

Tags:

1 inch bằng bao nhiêu cm?

,

hệ thống đo lường của Mỹ và Vương Quốc Anh:

,

inch

,

cm

,

fujihatsu.com

,

Chia Sẻ :

Chuyên mục: Hỏi đáp

admin