Ultimate magazine theme for WordPress.

🔵 20Aug12 – Đô trưởng Hà Thành Nguyễn Đức Chung (Nguyễn Tiến Dân)

0


* Kênh trao đổi về tiếng Việt:

** Thông tin liên hệ với Anh Chí Râu Đen:
– Qua địa chỉ email: chiblackbeard@gmail.com
– Qua tin nhắn bên tài khoản Facebook: www.facebook.com/N.AnhChi
– Qua tin nhắn bên tài khoản Twitter: www.twitter.com/AnhChiVN
– Qua Skype: anhchirauden
– Qua Whatsapp: Sẽ cung cấp cho các bạn khi gặp mặt hoặc đã nói chuyện, liên hệ qua các kênh ở trên.

Xin cảm ơn tất cả các bác và các bạn!


Source: https://blogema.org
Read more all post Movie : https://blogema.org/movie/

Leave A Reply

Your email address will not be published.